Developers's Corner

Přihláška na kurz (objednávka)

Na kurz se můžete přihlásit:

Přihláška:

Prosíme o vyplnění všech položek označených hvězdičkou (povinné). Po obdržení vaší přihlášky vám (nebo osobě uvedené jako objednavatel) pošleme mail. Po potvrzení objednávky vám zašleme pozvánku na kurz a fakturu. Doklad o zaplacení faktury přineste prosím s sebou v den zahájení kurzu. Fakturu můžete také zaplatit v hotovosti při zahájením kurzu.

*
*
*
*
*
*
Je-li objednavatel shodný s účastníkem (viz níže), vyplňte jako objednavatele * (hvězdičku).
*
Je-li mail shodný s mailem účastníka (viz níže), vyplňte jako mail * (hvězdičku).
*
*
Objednávate-li více účastníků, vyplňte následující údaje o jednom z nich.
*
*
* 

Nařízení EU (GDPR) přikazuje, že si každý, kdo pracuje s osobními daty, musí vyžádat souhlas poskytovatele těchto dat s jejich zpracováním (detaily viz níže). Zatržením uvedeného políčka tento souhlas poskytujete. Bez výslovného souhlasu nesmíme Vaše data zpracovávat (tedy ani Vás přihlásit na kurz).

Vaše data používáme pouze pro účely přihlášení na kurz a s ním souvisejícími činnostmi, jako poskytování informací ke kurzu, fakturaci, vystavení osvědčení apod. Nikdy je nepředáváme dalším firmám, nezneužíváme k vnucování reklamy na naše další školení a podobným neetickým činnostem. (Takto jsme postupovali i před zavedením GDPR.)

Vaše data jsou zašifrována pomocí asymetrických kryptografických algoritmů, takže ani po jejich případném odcizení (ať již hackerským průnikem do serveru, nebo třeba fyzickým odcizením počítače při vloupání) nejsou Vaše data ohrožena, protože na tomto serveru se vůbec nevyskytuje soukromý klič (private key), který umožňuje dekódování.

Nově s platností GDPR přidáváme další ochranu a tou je vymazání Vašich dat po ukončení školení a s ním souvisejících aktivit (vystavení osvědčení, proplacení faktury s Vaší strany apod.) I v rámci GDPR je sice možné do jisté míry uchovávat data (se souhlasem poskytovatele) delší dobu, ale to přináší další výrazné zvýšení nároků na ochranu dat. A to si nemůžeme dovolit - specielně v situaci kdy EU i naše vláda vyhrožují astronomickými sankcemi až 20 000 000 € (tj. přes půl miliardy korun).

Takže jako u většiny EU a vládních opatření jsou důsledky pro zákazníka značně negativní - při jakémkoli případném dalším školení budete muset přihlášku znovu vyplnit. V případě naší přihlášky však naštěstí vyplňovaných údajů není příliš mnoho.

Současně upozorňujeme, že v rámci GDPR, pokud někdo na přihlášku vyplňuje osobní údaje jiného člověka (typicky personalista, zařizující školení), si musí od dotyčného vyžádat souhlas s poskytnutím jeho osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování těchto údajů.

Podle GDPR jsme povinni fyzickým osobám, jejichž osobní údaje máme k dispozici, zajistit tyto služby: opravu/aktualizaci jejich údajů, výmaz, získání kopie těchto údajů (spolu s informací, jak jsou zpracovávány) a přenos jeho údajů jinam (jiné firmě). Tyto služby na požádání (telefonicky, mailem, osobně) poskytneme, ovšem žadatel musí prokázat svoji totožnost (aby nedošlo k zaslání osobních dat někomu jinému apod.)

Domníváme se však, že v našich podmínkách (kdy po ukončení školení a s ním spojených aktivit osobní data mažeme), jde o dost formální záležitosti. Data stejně smažeme a uložena budou poměrně krátkou dobu, takže pravděpodobně nenastane požadavek aktualizace (kromě chybného vyplnění přihlášky popř. výměny školeného pracovníka). Kopii dat není problém poslat, ale jde o několik základních údajů, uvedených na této přihlášce (které dotyčný zná - jméno, mail, ...), takže jejich zaslání asi nebude příliš aktuální. Podobně přeposlání osobních dat někomu jinému není příliš efektivní - pro človeka obvykle bude výhodnější vyplnit těch pár osobních dat do formuláře jiné firmy, než tam nechat tato data poslat a potom ještě doplňovat případné další údaje. A konečně výmaz znamená prakticky nemožnost poskytnout danému člověku školení - nepůjde vystavit fakturu, osvedčení o absolvování atd. - tedy to fakticky znamená zrušení účasti na školení (v tom případě data samozřejmě také mažeme). Ale pokud bude někdo trvat na výše uvedených požadavcích, bez problémů mu vyhovíme.

Další povinností je poskytnout informace o tom, kdo (která firma) osobní údaje zpracovává. Vše o našem školícím středisku naleznete na těchto webových stránkách, v položce menu "Školící středisko".

Přejeme úspěšné absolvování školení (a snad se nám společně podaří zvládnout vše - včetně GDPR).