Developers's Corner

XML a jeho praktické použití

Úvod

Tvorba XML dokumentů

Definování a ověřování struktury XML dokumentů

Transformace a vytváření XML dokumentů pomocí XSL

Document Object Model (DOM) - programové zpracování XML dokumentů

XmlReader, XmlWriter - další metody programového zpracování XML