Developers's Corner

Visual Basic .NET - programový přístup k databázím (ADO .NET)

Práce s databázemi a jinými datovými zdroji

Základ

Práce s daty v „přímém“ režimu

Práce s daty v „disconnected“ režimu