Developers's Corner

Visual Basic .NET základní

Úvod

Seznámení s vývojovým prostředím, první program

Programovací jazyk Visual Basic

Základy tvorby objektů

Inicializace a rušení objektů

Odvozování objektů

Polymorfismus

Nadstavbové možnosti objektového programování

Delegáty a událostní programování

Ladění (debugging)

Zpracování Run-Time Errors (Exceptions)

Základy práce se soubory

Click Once instalace