Developers's Corner

SQL Server – tvorba aplikací (implementace databáze)

Úvod

Jazyk Transact - SQL

Příkazy typu DDL (tvorba databázových objektů)

Zajištění integrity dat

Indexy

Příkazy typu DML - základní výběrové dotazy

Příkazy typu DML - základní modifikační dotazy

Příkazy typu DML - vícetabulkové výběrové dotazy

Příkazy typu DML - poddotazy

Příkazy typu DML - sumarizační dotazy

Transakce a zamykání (locks)

Views

Stored procedures a functions

Triggers

Ošetřování chyb

Práce s XML

Integrace .NET Frameworku do SQL Servera