Developers's Corner

Python

Úvod

Základy jazyka

Řetězce

Seznamy a n-tice (lists, tuples)

Slovníky (dictionaries)

Řídící příkazy

Funkce a procedury

Moduly

Balíčky

Třídy a objekty

Výjimky (exceptions)

Práce se soubory

Další