Developers's Corner

MySQL

Úvod

Základní struktury

Příkaz pro výběr dat - SELECT

Příkazy pro vkládání, úpravy a vymazávání dat - INSERT, UPDATE a DELETE

Tvorba PHP stránek pro přístup k databázi MySQL

Další příkazy a operace