Developers's Corner

C# - programový přístup k databázím (ADO .NET)

Práce s databázemi a jinými datovými zdroji

  Základ

  Práce s daty v „přímém“ režimu

  Práce s daty v „disconnected“ režimu