Developers's Corner

C# základní

Úvod

Seznámení s vývojovým prostředím, první program

C# - základy jazyka

Základy tvorby objektů

Inicializace a rušení objektů

Odvozování objektů

Polymorfismus

Další možnosti objektového programování

Delegáty a událostní programování

Ladění (debugging)

Zpracování Run-Time Errors (Exceptions)

Základy práce se soubory

Click Once instalace